Home Ajan ja paikan ulottumattomissa

Ajan ja paikan ulottumattomissa

Ajan ja paikan ulottumattomissa –teoksen nimi kuvastaa hakemista, etsimistä, kokeilemista ja jonkin asian toistamista. Toistosta syntyy rytmi, musiikki ja tanssi. Toisto on tekona myös pyrkimystä päästä jonnekin toisaalle, ajan ja paikan ulottumattomiin, ja kohdata läsnäolevassa hetkessä tapahtuva tietoinen valitseminen. Videoinstallaatio on fragmentaalinen, kuvassa esiintyjä on eri paikoissa pyrkien jonnekin toiston, kenties pyörivän liikkeen avulla. Yleisö todistaa esiintyjän prosessia, transformaatiota, joka tapahtuu lavalla rituaalin omaisena. Yleisösuhde ottaa kantaa aikamme hengessä valitsevaan mindufulnessin ideologiaan, jossa ihmisen tietoisesti tekeminen ja hyväksyvä läsnäolo nostetaan keskiöön. Mindfulness ei pyri johonkin jo valmiiseen vaan tukee juuri prosessin ideaa.
Esiintyjän liikkeelliinen ja musiikillinen rytmi korostaa toistoa ja siinä tapahtuvassa ajallisessa virrassa jotain nousee esiin. Tällä tavoin rytmiin liittyy ilmiö, että jokin ajassa oleva, mutta kuitenkin ei ajassa oleva tai ajaton tulee näkyville. Suomenkielessä on sanonta, että aika pysähtyy. Jos me ajatellaan, että ikään kuin aika pysähtyisi ja jokin vangitsee meidät tavalla, ei konteksti, missä asiat tapahtuu vaan se itse asia, joka on ajan ja paikan ulottumattomissa.

Koreografia: Mirva Mäkinen

Tanssi/Musiikki: Tuomas Juntunen

Puku- ja valosuunnittelu: Jaana Kurttila

Videotaide: Kim Saarinen