Home Butoh ja tanssia

Butoh ja tanssia

Butoh-työpaja ja tanssit 18:00-22:00
18:00 doors open
18:30-20:00 butoh workshop (finnish or english)
20:00-22:00 dancing (doors open again 20-20:30)
Tapahtuma on matalan kynnyksen tanssimisen tila, jossa voi toteuttaa itselleen sopivaa liikkumista. Tapahtumaan kuuluu ohjattu butoh-työpaja (ohjaaja Verena) ja sen jälkeen vapaata tanssia. Tapahtuman tarkoitus on luoda tila herkistymiselle, oman kehon kuuntelulle ja liikkeestä nauttimiselle. Työpaja toimii kehon virittäytymisenä ja lämmittelynä, josta voi jatkaa tansseihin. Tansseihin voi tulla myös osallistumatta työpajaan.
!!! Tilassa on tanssimatto, jolla liikutaan ilman kenkiä. Ovet ovat auki ennen työpajaa kello 18-18:30 ja työpajan jälkeen 20-20:30. Tilasta voi poistua milloin haluaa. !!!
Työpajan jälkeiset tanssit ovat mahdollisuus luovan liikkeen tutkailuun, mutta mitään tanssitaustaa et tarvitse. Tapahtuma on myös järjestäjille wellness tila ja mahdollisuus yhdessä liikkumiselle. Viihtyvyys ja turvallisempi tila on yhteinen vastuu. Tapahtuma on päihteetön. Esteettömystiedot alla.
Turvalllisemman tilan periaatteet tapahtumassa
Haluamme tapahtumassa noudattaa turvallisemman tilan periaatteita, joihin voi tutustua laajemmin esimerkiksi täällä: https://utopiahelsinki.wordpress.com/…/turvallisemmat-tilat…
Tässä muutamia pääperiaatteita:
Älä koske toiseen ilman lupaa. Ei tarkoittaa ei.
Anna toisille tilaa tanssia, liikkua ja levätä.
Älä arvostele kenenkään toisen liikettä tai tapaa olla
Älä oleta. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan. Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Ole avoin ja kuuntele.
Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta.
Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla
Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä.
Muista, että jokaisen viihtyvyys on kaikkien tilassa olijoiden vastuulla. Kaikki ovat yhtälailla vastuussa myös tilan siisteydestä.
– – – – –

 

An event is a relaxed dancing space to enjoy movement. The event includes a guided butoh workshop (instructor Verena) followed by free dancing. The purpose of the event is to create a space for sensitization, listening to your own body and enjoying the movement. The workshop serves as tuning and warming-up from which you can continue dancing. You can also come to the dances without attending the workshop.
!!! The space has a dance mat on which you cannot wear shoes. The doors are open before the workshop from 18-18:30 and then after the workshop from 20-20:30. You can leave the space whenever you want. !!!
Dances after the workshop are an opportunity to explore creative movement, but you don’t need any dance background. The event is also a wellness space for the organizers and an opportunity to dance together. Comfort and a safer space are a shared responsibility. The event is alcohol and drug-free. Accessibility information below.
Safer space values in the event
We wish the event to be a safer space. Here some guidelines:
– Do not touch others without permission. No means no.
– Give others space to dance, move and rest.
– Don’t criticize anyone else’s movement or way of being
– Don’t assume. You cannot know another’s experience, thoughts, life situation, or self-defined identity on their behalf. However, since we are constantly making assumptions about others, try to be aware of your own assumptions. Be open and listen.
– Be respectful towards others differences
– Do not disturb anyone verbally, by touching or staring
– if you need help or support in problem situations, ask for it.
– Be aware that everyone’s comfort is the responsibility of everyone in the space. Also the cleanliness of the space is everyones responsibility.

Picture by Heini Hiukka @rakeisiakuvia