Home Devil’s nest – Pirunpesä

Devil’s nest – Pirunpesä

Pseudoscientific studies of nature – Pseudotieteellisiä tutkimuksia luonnosta

I will work in the exhibition space for ten days, during which the art pieces will be created. The exhibition space will act as my laboratory, which can be visited during its opening hours from 11-17.

Työskentelen näyttelytilassa 10 päivää, jonka aikana teokset syntyvät.
Näyttelytila toimii laboratorionani jonka ovet ovat avoinna 11-17 päivittäin