Home Friendship

Friendship

Kristoffer Ala-Ketola, Artor Jesus Inkerö ja Reija Meriläinen istuvat studiollaan viilaten näyttelyesittelytekstiä Facebook-eventiin.

Kaksi taiteilijaa ja ystävystä Kristoffer ja Reija ovat säälittävän ahdistuksen pyörteissä. Artorilla, kolmannella ystävyksistä on ”kaikki hyvin”. Egoistisesti he päättivät tehdä reality-TV-jakson, jossa he puhuvat itsestään ja teoksistaan. Kenelläkään ei ollut selvä ajatus siitä, miten keskustelu ja kuvaukset tulevat menemään, mutta kaikilla on epämääräinen tunne – menikö jokin pieleen? Kuvaukset koettelivat ystävyyttä, onko paluuta entiseen?

Artor, Kristoffer ja Reija valitsivat toisiltaan yhden aiemmin tuotetun taideteoksen, joista inspiroituneena he tekivät uudet versiot. Taiteilijat eivät tienneet minkä teoksen toiset olivat lähtökohdakseen valinneet tai miten he olivat aihetta uudessa teoksessaan lähestyneet.

Ystävykset odottavat kauhulla materiaalin editointia. Ennen sitä he kuitenkin päättivät näyttää uudet kuusi teosta Vapaan Taiteen Tilassa.

Avajaiset tiistaina klo 19 alkaen ja aukiolo keskiviikkona klo 14-19. Tervetuloa!

PS. Projekti ajoi taiteilijat vararikkoon – tuokaa omat pullot mukaan avajaisiin!

_______________________________________________

Kristoffer Ala-Ketola, Artor Jesus Inkerö and Reija Meriläinen are sitting at their studio writing a text about their exhibition for a Facebook event.

Two artists and friends Kristoffer and Reija are anxiety-ridden. Third of the friends, Artor, is ”feeling fine”. Egotistically, they decided to make a reality TV episode in which they discuss themselves and their artworks. None of them had a very clear idea of how the discussions would go, but all of them feel a lump in their chests – did something go wrong? The filming was a test of their friendship – are there some things that cannot be unsaid?

Artor, Kristoffer and Reija chose one of each others’ artworks and created new versions inspired by them. The artists didn’t know which work of theirs had been selected and how the others had approached making new versions.

The friends feel horrified at the thought of starting the editing process. Before that, however, they decided to show the six new pieces in the Free Art Space in Sörnäinen.

Opening on Tuesday at 7 PM. Opening hours on Wednesday from 2 PM to 7 PM. Welcome!

PS. The project drove the poor artists to bankruptcy – please bring your own drinks to the opening!