Home Verena Götsch & Minerva Juolahti: Virta

Verena Götsch & Minerva Juolahti: Virta

liike- ja äänitutkielmia: pulssi – virtaus – kosketus 
/

studies in movement and sound: pulse – current – touch

esiintyjät / performers:
 Verena Götsch & Minerva Juolahti

Vapaan Taiteen tila

20.02.2022
14:00 esitys / performance (vapaa sisäänpääsy / free entrance)

esityksen jälkeen teetä / after the performance tea

Verena Götsch

Verena Götsch on erityisesti butoh-tanssin kautta maailmaa tutkiva ja ihmettelevä esitystaiteilija, joka on kiinnostunut muun muassa aistimuksista, kehollisuudesta pehmeydestä, rituaaleista ja aistivoimaisuudesta. Työvälineinään hän käyttää mieluiten improvisaatiota, meditaatiota, TRE:tä ja erilaisten pintojen koskettelua. Tällä hetkellä hän toimii vapaana esitystaiteilijana ja harjoittelee Tanssivintti koulun intensiiviryhmässä.

/

Verena Götsch is a performing artist who is exploring the world especially through butoh dance and interested in sensations, body, softness, rituals and sensibility and to whom feminism is an important source of power. Their favourite tools are improvisation, meditation, TRE and touching different surfaces. At the moment Götsch is working as a performing artist in Helsinki and studying at Tanssivintti dance school.

Minerva Juolahti

Minerva Juolahti on esityksen tekijä, joka työskentelee kehon, äänen ja tilan kanssa. Hän tekee töitä erityisesti ääniesityksen parissa ja käyttää usein lähtökohtanaan kehon tuottamia ääniä. Juolahden tausta on kuvataiteissa, yhteiskuntatieteissä ja folkloristiikassa. Tällä hetkellä hänviimeistelee esitystaiteen ja -teorian maisteriopintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.


/

Minerva Juolahti is a performance maker working in the intersection of body, sound, and space. They work artistically especially with sound performance and use the sounds produced by the body as a starting point in their work. Their background is in visual arts, social sciences, and folklore studies. At the moment, Juolahti is finalising their studies in Live Art and Performance Studies master’s programme at the Theatre Academy of Uniarts Helsinki.