Home KÄSITEHÄPPENINKI

KÄSITEHÄPPENINKI

Lauantaina 22.3.2014. Tapahtuma alkaa klo 18 ja päättyy klo 22.

Tunnistatko käsitteiden ja sanojen mahdin? Tule kehittämään uutta termiä ja käsitteistöä sivilisaation ydinarkkitehtuuriin murtautuvalle taidemuodolle.

Pro Soveltavan taiteen tila ry kutsuu mukaan osallistumaan tapahtumaan, jossa käsitteitä lähestytään taskulampun valossa ja värisävyin.

Tapahtuma on maksuton. Otathan mukaan oman taskulampun, mikäli sinulla on sellainen.

Aperitiivi

Soveltava taide on termi jota moni kuvataiteen kentällä kaihtaa. Soveltava liitetään designiin, erityisesti applied art englanninkielisen version kautta. Kuvataiteilijat käyttävät mieluummin sosiaalisesti sitoutunutta (socially engaged art), yhteiskunnallista taidetta (social art), yhteisötaidetta (community art) tai mielellään vain pelkkää “taidetta” kuvailemaan projekteja, jotka liikkuvat muissa kuin puhtaasti taidekonteksteissa. Soveltava taide liitetään helposti mosaiikkityöpajojen järjestelyyn sosiaalialalla tai johonkin vastaavaan taidepalveluun tai terapiaan. Esittävän taiteen alalla soveltava teatteri on kuitenkin ollut jo pitkään käytössä eikä tunnu herättävän suuria epäilyksiä.

Berliinissä professori Ariane Bertold on tutkinut taidetekoja eri yhteisökonteksteissa. Projektien sisältö on ollut voimakkaasti taidepainotteinen, artistic intervention -hengessä. Hänen tutkimusohjelmassaan Social sources of newness ei mainita applied arts- termiä ollenkaan.
Suomessakin on tehty paljon tutkimusta aiheesta. On lanseerattu isoja projekteja kuten Taika ja Kolmio ja lisää on tulossa. Lapin yliopistosta valmistuivat vuonna 2013 ensimmäiset soveltavan kuvataiteen maisterit ja Heimo-tapahtuma Kiasmassa esitteli Heimo-yhteisötaideprojektin, jossa joukko nuoria kuudesta Suomen eri kaupungista saivat taiteilijoiden avulla vaikuttaa oman ympäristönsä epäkohtiin.

Onko mahdollista löytää kaikkia taiteenaloja tyydyttävä termi ? Onko olemassa jonkinlaista sateenvarjotermiä, joka voisi kuvata tämän suuntaista toimintaa ? Kuulostaako sitoutunut taide liian negatiiviselta ja mitä tämä sitoutuminen lopulta käytännön tasolla tarkoittaa ? Onko mahdollista keksiä aivan uusi suomenkielinen termi, joka toimisi myös englanniksi?

Mia Mäkelä,
Soveltava taiteilija,
Pro Soveltavan taiteen tila ry hallituksen jäsen