Home Philosopher’s take -ruokailutilaisuus

Philosopher’s take -ruokailutilaisuus

Ruokailu- ja keskustelutilaisuus filosofiasta ja taiteesta. Ensimmäinen osa laajempaa opinnäytetyöprojektia.

Philosopher’s take (työnimi) käsittelee taiteen ja filosofian suhdetta ja pyrkii tuomaan esiin näiden välisiä rajanylityksiä.

Ensimmäisessä vaiheessa on kutsutaan taiteen ja filosofian kentän toimijoita syömään yhteisen pöydän ääressä sekä tutustumaan ja keskustelemaan aiheesta vapaasti ja ennen kaikkea: vertaisina toisilleen. Ruoanlaitto ja ruokailu purkavat olemassaolevia hierarkioita ja tasata pöytä keskustelulle, jossa toiseen suhtaudutaan vertaisena.

Projektin suhteen on mielekkäintä ymmärtää filosofia ja taide laajoina käsitteinä, sisällyttäen filosofian puolelta myös filosofiaa lähentyvät alat kuten aate- ja oppihistorian ja taiteen puolelta jättäen rajaamatta taiteen aloja, vaikka keskiö tuleekin olemaan galleriatilassa esitettävässä nykytaiteessa.

Tapaamisia järjestetään useampia ja osa niistä äänitetään ja näistä äänitteistä koostetaan näyttelytilaan näyttelytekstinä toimiva äänimaisema. Millä muilla tavoilla filosofian kentän toimijat voisivat osallistua on vielä avointa ja toivon heille löytyvän yhtä mielenkiintoisen ja tärkeän paikan kuin taiteilijoille myös itse näyttelyssä.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, mutta se on avoin kaikille taiteen ja filosofian kenttien toimijoille ja opiskelijoille ruokapöytään mahtumisen rajoissa. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuus rajoittaa yilan muuta käyttöä.

Tapahtuma on osa taiteen- ja esittämiskäytäntöjen opinnäytetyöprosessiani, joka rakennetaan tilaisuuden ja siinä käytyjen keskustelujen pohjalta. Erityisesti tilaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan osaa näyttelyyn.