Home Taideaktivismia! / Art Activism!

Taideaktivismia! / Art Activism!

Taideaktivismia! Kolmas tapaaminen.

Kutsumme taiteen ja aktivismin välimaastossa työskenteleviä tekijöitä yhteiseen tapaamiseen. Tarkoituksena on tuoda eri kentillä ja asiayhteyksissä toimivia taiteilijoita, aktivisteja, aktivistitaiteilijoita tai muuten aiheesta kiinnostuneita yhteen, tutustua ja keskustella. Mikäli kiinnostusta löytyy, voimme muodostaa avoimen ja löyhän verkoston, jonka puitteissa myös erilaiset projektit voisivat olla mahdollisia.

We welcome everyone that works somewhere between art and activism to a shared meeting. The idea is to come together in order to get to know each other better, to share food, thoughts and ideas and to discuss the possibilities of working together. The meeting could potentially lead into us forming a loose network for art activism.