Home KARTOITUS-tanssiteos

KARTOITUS-tanssiteos

KARTOITUS-tanssiteos & työpaja
KARTOITUS-tanssiteoksessa koreografit ja tanssijat Kantola ja Pärssinen tarkastelevat miten
yksityiset muistot voivat kirjoittamisen ja tanssimisen kautta muuntautua jaetuksi. Tanssiteoksen
kokonaisuus nivoutuu esiintyjien vuorovaikutuksesta yleisöön, tähän hetkeen, äänimaisemaan,
itseensä ja toisiinsa. Osana teosta kuullaan venäläisen äänisuunnittelija Olga Nosovan
äänisuunnittelu. Kesto 30 min.
Koreografia ja tanssi: Katriina Kantola ja Nadja Pärssinen
Äänisuunnittelu: Olga Nosova
KARTOITUS-työpajassa keskitytään kinesteettiseen ajatteluun ja vapauttavaan improvisoituun
tanssiin tanssiteoksen työkalujen apua käyttäen. Lisäksi tehdään kirjoitustehtäviä, joissa mm.
muunnetaan omia muistoja kysymyksiksi ja muunnetaan ne liikkeeksi ja tanssiksi. Myös
kysymykset improvisaatiosta omassa tanssissa otetaan osaksi työskentelyä.
Työpajan pitäjät: Katriina Kantola ja Nadja Pärssinen
Facebook-linkki ke 25.4. tapahtumaan: Kartoitus-tanssiteos & työpaja
https://www.facebook.com/events/794482560743721/